पुणे विभागातील 5 लाख 80 हजार 662 कोरोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी

149

विभागात कोरोना बाधित 6 लाख हजार 14 रुग्ण : विभागीय आयुक्त सौरभ राव

पुणे | पुणे विभागातील 5 लाख 80 हजार 662 कोरोना बाधित रुग्ण बरे होऊन घरी गेले असून विभागात कोरोना बाधीत रुग्णांची संख्या 6 लाख 5 हजार 14 झाली आहे. तर ॲक्टीव रुग्ण संख्या 8 हजार 121 इतकी आहे. कोरोनाबाधीत एकुण 16 हजार 231 रुग्णांचा मृत्यू झाला असून मृत्यूचे प्रमाण 2.68 टक्के आहे. पुणे विभागामध्ये बऱ्या होणा-या रुग्णांचे प्रमाण 95.97 टक्के आहे, अशी माहिती विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांनी दिली.

पुणे जिल्हा : पुणे जिल्हयातील  कोरोना बाधीत एकूण 3 लाख 96 हजार 582 रुग्णांपैकी  3 लाख 81 हजार 220 रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण 6  हजार 283 आहे. कोरोनाबाधित एकूण 9 हजार 79 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. मृत्यूचे प्रमाण  2.29 टक्के इतके आहे तर बरे  होणा-या रुग्णांचे प्रमाण  96.13 टक्के आहे.

सातारा जिल्हा : सातारा जिल्हयातील कोरोना बाधीत एकूण 57 हजार 709  रुग्णांपैकी 55 हजार 49 रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 819 आहे. कोरोनाबाधित एकूण  1  हजार 841 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.

सोलापूर जिल्हा : सोलापूर जिल्हयातील कोरोना बाधीत एकूण  52  हजार 236  रुग्णांपैकी 49 हजार 654 रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 759 आहे. कोरोनाबाधित एकूण  1  हजार 823  रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.

सांगली जिल्हा : सांगली  जिल्हयातील  कोरोना बाधीत एकूण 48  हजार 332 रुग्णांपैकी 46 हजार 457 रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या 120 आहे.  कोरोनाबाधित एकूण 1 हजार 755 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.

कोल्हापूर जिल्हा : कोल्हापूर जिल्हयातील  कोरोना बाधीत एकूण  50 हजार 155  रुग्णांपैकी 48  हजार 282 रुग्ण बरे होवून घरी गेले आहेत. ॲक्टीव रुग्ण संख्या  140 आहे. कोरोनाबाधित एकूण 1 हजार  733 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे.

कालच्या रुग्णसंख्येच्या तुलनेत आज झालेली वाढ : कालच्या बाधीत रुग्ण संख्येच्या तुलनेत पुणे विभागात बाधीत रुग्णांच्या संख्येमध्ये 1 हजार 178 ने वाढ झाली आहे. यामध्ये पुणे जिल्ह्यात 1015, सातारा जिल्ह्यात  77, सोलापूर जिल्ह्यात 64, सांगली जिल्ह्यात  7 तर  कोल्हापूर जिल्ह्यात 15 अशी रुग्ण संख्येमध्ये वाढ  झालेली आहे.

कालच्या रुग्णसंख्येमध्ये बऱ्या होणाया रुग्णांचे प्रमाण : पुणे विभागामध्ये बऱ्या होणाऱ्या रुग्णांमध्ये एकूण 675आहे. पुणे जिल्हयामध्ये 493, सातारा जिल्हयामध्ये  96, सोलापूर जिल्हयामध्ये 76, सांगली जिल्हयामध्ये 5  व कोल्हापूर जिल्हयामध्ये 5 रुग्णांचा समावेश आहे.

पुणे विभागातील सर्व्हेक्षण : आजपर्यत विभागामध्ये एकुण 39 लाख  11 हजार 140 नमून्यांचा तपासणी अहवाल प्राप्त झाला. प्राप्त अहवालांपैकी  6 लाख  5  हजार 14  नमून्यांचा अहवाल सकारात्मक (पॉझिटिव्ह) आहे.